Arama
Filters

 

VİZYON

GENER, Türkiye'nin ilk zirai don önyelici pervane üreticisidir.

Vizyonumuz; Ziraat sektöründe güvenilir, çevreye ve doğaya duyarlı, yenilikçi bir marka olarak var olmaktır. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve toplumumuz için değer yaratmak; yenilikçi ruhumuzu koruyarak kendimizi sürekli geliştirmek önceliklerimiz arasındadır. Toplumun bugünkü gereksinimlerini karşılarken gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz olduğunu unutmamaktır.

MİSYON

Misyonumuz; Türkiye’de katma değeri yüksek ürünler üreterek ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak ve de Türkiye’deki ilk zirai don önleyici pervane üreticisi olarak sektörde lider bir marka olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Güven ve etik iş ahlakını temel alan standartlarla çalışmak kurumumuzun temel prensibidir.

Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını, rekabetçi pazar trendlerini ve fırsatlarını görür, değerlendirir ve değişime uyum sağlayarak hızla değişen ve gelişen koşullara adapte olur, iş odağımızı her daim korumayı amaçlarız.

Kalitede bütünlüğe ve de sürekliliğe gösterdiğimiz özen ve ayrıca müşteri ve tüketici odaklı yaklaşımımız onların taleplerine ve ihtiyaçlarına hızlı geri dönüş yapmamız firmamızın sektöründe öncü olma sebebidir.

Farklı bakış açılarına kıymet verip ortak hedeflere ulaşmak için işbirliğinin ve takım çalışmasının önemini her daim vurgulayan bir yapı içerisinde olmaktan memnuniyet duyarız.

İşimizi yaparken sürekli gelişmeye odaklanıp zamanımızı ve kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmaya özen gösteririz.

Kendimizi müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve topluma karşı sorumlu hisseder ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına öncülük ederiz.

Çalışanlarını önemseyen, geliştiren, çalışanlarına karşı adil olan ve onlara güvenen bir kurum olmaktan dolayı memnuniyet duymaktayız.